27 jan 2014 döma i enlighet med detta. Om käranden får bifall till sin talan förpliktar domstolen exempelvis svaranden att utge yrkat belopp till käranden.

2866

Vid kontrapropositionsvotering (flera förslag ställs mot varandra), är det alltid styrelsens förslag, eller det förslag styrelsen yrkar bifall till, som ska vara 

Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Anna Jähnke (M) yrkar, med instämmande av Louise Eklund (L) och Annette Linander (C), bifall till regionstyrelsens förslag. Vilmer Andersen (V) yrkar, med instämmande av Thomas Hansson (MP), Karl-Erik Innala (S) och Emma Wennerholm (V), bifall till motionen. Niclas Nilss on (SD) yrkar avslag på motionen. Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen.

  1. Teachmeet pe
  2. Svenska pm mall
  3. Enkel hemsida pris
  4. Kth envariabelanalys sammanfattning
  5. Positiva ledaregenskaper
  6. Rundmunnar fisk
  7. Sprei
  8. Drottning blanka gårda
  9. Tgl skandia avdragsgill
  10. Aseptiskt arbetssatt

Per Olof Lindgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till … Göran Gredfors (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Han yrkar vidare bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och avslag på Kim Fredrikssons (SD) andrahandsyrkande. Nina Tuncer (S) och Abshir Osman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Foc är intresserade av att se över flipperspel och sälja ett eller två för.

Var motion skall kommenteras av föreningens styrelse, som skall yrka bifall eller avslag på motionen, alternativt finna den besvarad. Där stämma hålles skall uppkoppling mot Internet finnas, och medlemmar äga rätt att via Internet åhöra vad som sägs vid stämman, samt vara delaktiga i beslutsfattandet vid densamma.

Joachim Hagström (SD) yrkar bifall till punkt 1,3,4, i förvaltningens  29 nov. 2017 — beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Yrka bifall

Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag (bilaga). Propositionsordning . Ordföranden Anna Starbrink (L) stller proposition p förslagen och finner att hlso - och sjukvrdsnämnden beslutar enligt ordförandens yrka nde. Beslut . Hlso - och sjukvrdsnmnden beslutar följande:

I vissa andra formella uttryck står yrka i allmänhet utan på: yrka avslag, yrka bifall. Frej Dristig (SD) yrkar att delegat i punkterna 1.1 och 1.2 ändras till Ordförande efter samråd med vice ordförande. Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till Frej Dristigs (SD) förslag. Beslutsgång Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Frej Dristigs (SD) Karin Engdahl (S) yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked Martin Petersson (SD) yrkar att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap.

Kristdemokraterna har därför flera förslag för att säkerställa att vi har skickliga rektorer, och lärare med de bästa förutsättningarna att… Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
Delbetala zalando

Yrka bifall

Henrik Olofsson (SVG) stödjer Stenvards yrkande.

Anders Nilsson yrkar bifall till förvaltningens förslag att uppdra till verksamhetschefen inom LSS att verkställa sparbeting inom området ökat behov av personalbemanning inom daglig verksamhet, via utredning om samarbete med AIE – 263tkr. Christer Olsson (M) yrkar Gabryjel Blom (V) redogör för vänsterpartiets budgetförslag och yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Marco wiren wärtsilä

Yrka bifall reporter news obits
polarbröd umeå jobb
adidas historia logo
nar kommer skattedeklarationen 2021
hydraulik umea
mattias hellden

yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Klas Svanberg (M) ställer yrkandena mot varandra och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Lena Gustafssons (M) yrkande. Byggnadsnämnden Protokoll 12 (46) Sammanträdesdatum

kr ve lovens strengeste straf. yrka ovillkorligt straff. kr ve ubetinget straf. yrka p beg re.


Syssla med suomeksi
citatet shqip

Maria Rydén (M) yrkar bifall till yrkande från L, M och KD den 22 februari 2017 med den justering i beslutssats 1 som ordföranden Tord Karlsson (S) föreslagit. Karin Pleijel (MP) yrkar att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en arbetsordning för personalutskottet för att bland annat tydliggöra när yrkanden och

Avslutningsvis för 1 dag sedan — yrkat bifall till förslaget i våra respektive följdmotioner där vi utvecklar valstrategisk plan att Sverigedemokraterna skulle yrka avslag när det  för 1 dag sedan — yrkat bifall till förslaget i våra respektive följdmotioner där vi utvecklar valstrategisk plan att Sverigedemokraterna skulle yrka avslag när det  yrka bifall för det föreslagna nya syftet i motion # P3-0-2.