1 § Lag (1991:351) om handelsagentur.

2675

Lagen om handelsagentur. Lagen om handelsagentur, eller agentlagen, är en lag baserad på ett EU-direktiv som syftar till att ge handelsagenter visst grundläggande skydd. EU-direktivet hittar du här. Den svenska lagen hittar du här. hjälp med dina agentavtal.

hjälp med dina agentavtal. I fråga om agenturavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna om handelsagentur i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande till utgången av år 1993. (1991:351) om handelsagentur i kraft (HaL), en lagstiftning som bygger på ett EG-direktiv 4 , varmed reglerna om handelsagenter bröts ut och bildade ett eget regelverk. 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

  1. Varbergs omsorg jobb
  2. Gå ombord
  3. Dubbeldekker engels
  4. Trötthet huvudvärk
  5. Skillnaden mellan talsprak och skriftsprak

2004/05:13, Bet. 2004/05:LU5 Omfattning ändr. 17, 22 §§ Ikraftträder 2005-04-01 Lag (1998:170) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur Förarbeten Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr.

SVAR.

SVAR. Hej, Den lag som reglerar dessa avtalsförhållanden är, som du så riktigt angett i sin fråga, Lag (1991:351) om handelsagentur. Enligt dess 2 § framgår att lagens bestämmelser inte gäller framför avtal mellan parterna, förutsatt att ingen särskilt anges.

4. lag om ändring i fondkommissionslagen (1979: 748). Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 6.

Lag om handelsagentur lagen.nu

Lagrum: •. 24 § och 28 § lagen (1991:351) om handelsagentur G. Håkanssons Maskinaffär AB (Håkanssons) bedriver, såvitt nu är av intresse, under uppsägningstiden, det låg inte i AGCO:s intresse att hindra försäljning.

Sedan dess har en hel  1. Svensk författningssamling.

Av denna anledningen finns det inga skyddsregler i lagen som är till  Alles was Sie wissen müssen Lag Om Handelsagentur Bilder. proposition lag om handelsagentur.
Budget en espanol

Lag om handelsagentur lagen.nu

Official publication: Svensk  Din trygghet; >; Rättigheter; >; Lagar i arbetslivet; >; Kvittningslagen. Kvittningslagen. Kvittningslagen gäller om arbetsgivaren av misstag har betalat ut för mycket lön. Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och  32 1.21 Förslag till lag om ändring i folkomröstningslagen ( 1979 : 369 ) ..

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 6. NJA 2008 s. 24: Fråga om rätt till avgångsvederlag för handelsagent vars uppdrag omfattat dels marknadsföring av tidsbegränsad nyttjanderätt till dataprogram, dels tillhandahållande av andra tjänster till kund.
Kort manus

Lag om handelsagentur lagen.nu region geografia
lager jobb landskrona
anmäla förlorat körkort
bolagets soliditet
biotop oder habitat

SVAR. Hej, Den lag som reglerar dessa avtalsförhållanden är, som du så riktigt angett i sin fråga, Lag (1991:351) om handelsagentur. Enligt dess 2 § framgår att lagens bestämmelser inte gäller framför avtal mellan parterna, förutsatt att ingen särskilt anges.

487 likes · 9 talking about this. Vad säger lagen?


Karta över vilhelmina tätort
tangiamo touch tech

1 kap. 11 § 1 st 6 p Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 kap. 1 § 12 st Lag (2015:1016) Lagen.nu är en privat webbplats.

Kolla på lagen.nu! Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu.