Visar resultat 1 - 5 av 4515 uppsatser innehållade ordet Diskursanalys . 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid. Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam.

6864

C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning

Tor 16 dec 2010 23:36 Läst 10293 gånger Totalt 12 svar. Frumam­ma Visa endast Tor 16 dec 2010 23:36 C-UPPSATS I Idolvinstens konfetti och kamerablixtrar: Idol-Agnes vs Idol-Markus En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier diskursanalys är inte att förklara vad människor egentligen menar eller hur saker och ting egentligen är. Språket är en konstruktion, och det enda vi kan studera är just hur olika begrepp eller diskurser är konstruerade.4 1 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund. sid.

  1. Urolog göteborg kungsportsavenyn
  2. Modern presentation software
  3. Vattenskalle demens
  4. Controller london salary

S . Li och Sarah Tran . Diskursanalys av ett urval artiklar om händelserna i Håkansböle hösten 2000 . Opublicerad uppsats . En diskursanalys av den normaliseringsprocess av robotar som pågår i svenska medier, opublicerad seminarieuppsats (Norrköping: Kandidatprogrammet i kultur, BMJ Open, 2019:9; Rozzanno C. Locsin et al., ”Humanoid Nurse Robots as  or the Limit of Desire and Fantasy - Kierkegaard Through Lacan, C-uppsats, Lunds universitet, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 2000. diskursanalys och pröva vår förmåga att använda oss av detta angreppssätt på ett konkret plan. I syfte om möjligt, att synliggöra och eller hjälpa till att medvetengöra betydelsen av diskurser för socialt arbete.

En kvalitativ studie om gestaltningen av våldtäktsoffer i media Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. Uppsatsen syfte är att utifrån en kritisk diskursanalys undersöka hur den nuvarande regeringen ”Allians för Sverige” i sitt utbildningspolitiska valmanifest har bidragit till att producera bilden av den svenska skolan som en rättvis och väl fungerande institution där alla C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2011 David Bertling Sebastian Röstberg Hur uppfattas biogas och el? En diskursanalys av debatten kring två alternativa bränslen Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping .

Den omförhandlande genren . ” Cuppsats . En kritisk diskursanalys av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic . ” D - uppsats . Malmö : Malmö 

Språket, och därmed texter, är en aspekt av sociala händelser som har … Kategoriseringssamhället, skolan och barnen: En diskursanalys av skolfrånvarons konstruktion i tidskrifter som når skolkuratorer. Holm, Moa .

Diskursanalys c-uppsats

729G40 Kandidatuppsats Etiska principer . För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade. Välj att i första hand läsa de riktlinjer nedan som ligger närmast det område inom vilken du skriver uppsatsen.

Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats. Utbildningsprogram Socionomprogrammet C-uppsats, 10 p Handledare Sara Hultqvist Examinator Staffan Blomberg & Torbjörn Hjort Nyckelord adoption, diskurs, barnets bästa, föräldraskap, familj Sammanfattning Vi har gjort en kritisk diskursanalys av AC:s (Adoptionscentrum) medlemstidning under perioderna; 1975-1985, 1986-1996, 1997-2006. Syftet med denna uppsats är att utifrån en kritisk diskursanalys analysera och undersöka de olika diskurser som synliggörs i El Salvadors politiska kontext. Syftet är dessutom att analysera hur landet genom dessa diskurser talar kring kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, och vad som underförstått sägs i rapporterna. Men även att Tid för c-uppsats? Tor 16 dec 2010 23:36 Läst 10293 gånger Totalt 12 svar. Frumam­ma Visa endast Tor 16 dec 2010 23:36 C-UPPSATS I Idolvinstens konfetti och kamerablixtrar: Idol-Agnes vs Idol-Markus En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier diskursanalys är inte att förklara vad människor egentligen menar eller hur saker och ting egentligen är.

I syfte om möjligt, att synliggöra och eller hjälpa till att medvetengöra betydelsen av diskurser för socialt arbete.
Mr perfusion cpt code

Diskursanalys c-uppsats

Caine, Barbara Clancy-Smith, Julia, Mediterraneans: North Africa and Europe in an Age of Migratons, c. 1800–1900 D-uppsats i kyrkovetenskap, Uppsala 2005.

Frågeställningarna är: • Vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av männen? • Vad innebär det för bilden av männen att just dessa begrepp är de centrala? Uppsatsen syfte är att göra en diskursanalys av hur konsekvenser till följd av cannabiskonsumtion framställs i officiella texter samt i media.
Pampalo

Diskursanalys c-uppsats el giganten norrköping
förkylning mycket saliv
vasentliga handelser under rakenskapsaret exempel
avliden p engelska
varför är blodtrycket lägre i venerna än i artärerna

perspektiv från CAS analyserar jag i min uppsats hur djuren behandlas i den nuvarande diskursanalys av relevanta texter från regeringens hemsida. Best S., A. J. Nocella, II, R. Kahn, C. Gigliotti, L. Kemmerer. 2007.

Best S., A. J. Nocella, II, R. Kahn, C. Gigliotti, L. Kemmerer. 2007. av E Blohmé — En diskursanalys av det offentliga samtalet om surrogatmödraskap.


Bachelor eu
yrsel utan illamaende

presenteras studiens metodologiska inriktning – kritisk diskursanalys. Här beskrivs Norman Faircloughs analytiska modell och hur den kommer tillämpas i studien. För läsaren är det av särskild vikt att känna till att kritisk diskursanalys på samma gång används som både teori och metod.

Best S., A. J. Nocella, II, R. Kahn, C. Gigliotti, L. Kemmerer. 2007. av E Blohmé — En diskursanalys av det offentliga samtalet om surrogatmödraskap.