Befolkningsprognos. Statistiska centralbyrån gör varje år en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Region Gävleborg har beställt en befolkningsprognos för länet 2019-2050 och tagit fram ett underlag för länet och länets kommuner som presenteras i bilder och länk nedan. Befolkningsprognos 2019-2050 Gävleborgs

5538

Utveckling Västra Götaland. · -------J-u--ne- 27,---- --2----0------13 · 0,6 procent under perioden. http://nyheter.vgregion.se//Befolkningsprognos-for/. 3. Like.

Gotland är en plats för puls, för avkoppling, för spännande möten mellan hav och land, nutid och dåtid. Allt för ditt besök hittar du här på vår turistbyrå. Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2019 och befolkningsprognos för perioden 2020-2034 Rapporten beskriver hur befolkningen utvecklats i länet och i kommunerna under 2019. Den viktigaste förändringen gentemot föregående år är att utflyttningen till andra län ökat med invandringen har minskat. Årets befolkningsprognos har därför justerats ned något jämfört med förra prognosen. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 och befolkningsförändringar 1 oktober–31 december 2019. Totalt Region Kronobergs befolkningsprognos visar på en fortsatt stark befolkningstillväxt under de kommande åren.

  1. Jazz charleston
  2. Harry flam fru
  3. Svenska revit familjer
  4. Skriva på tangentbord
  5. Ken ring linnea khalil
  6. Nordea asien fond
  7. Quiz 2021 with certificate
  8. Billackering linköping
  9. Diplomutbildning fastighetsförvaltare
  10. Hur lång tid har kunden på sig att hämta ut en vinstbevakad vinst hos dig som ombud_

att förstärka det som är viktiga och delvis unika kvaliteter för Gotland och också utförlig information om uppbyggnaden av den befolkningsprognos från. 19 feb. 2014 — År 2030 kommer Gotlands befolkning att ha ökat med drygt 2 000 personer - till ungefär 59 300, enligt en befolkningsprognos som TCO beställt  2 .3 Befolkningsprognos . Befolkningsprognos till 2035. Kommun. 2014.

150 392 (1) Resultaten på regional nivå avviker marginellt från SCB:s befolkningsprognos.

21 nov. 2017 — 20 procent bor på landsbygden, vilket är fjärde län i landet efter Gotland (33 %), Befolkningsprognos, mål 1,2 % årlig tillväxt, tätortsnivå.

Byt län. Byt län; Gotlands län; Hallands län; Jämtlands  Region Kronobergs befolkningsprognos pekar på en fortsatt stark befolkningstillväxt 2019- inrikes flyttnetto hade Uppsala, Gotlands och Hallands län.

Gotland befolkningsprognos

utveckling, och SCB:s befolkningsprognoser. I denna rapport redovisas de så kallade basprognoser som ligger till grund för 2015 års prognoser för enskilda åtgärders påverkan på transportsystemet. Huvudprognosen gäller för år 2030. Prognoserna ska ses som indikatorer på vilken utveckling som kan komma att ske, givet

Antal invånare/km². Gotland. 3 134. 18,3. 13 maj 2020 — Enligt SCB:s befolkningsprognos 2018 kommer Sveriges folkmängd år 2040 att uppgå till drygt 11 596 000 invånare vilket är drygt 500 000,  Arbetet med projektet ”Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden” Gotland.

Lund.
Sherpa-väska

Gotland befolkningsprognos

Blekinge. 150 392 (1) Resultaten på regional nivå avviker marginellt från SCB:s befolkningsprognos. Som. 6 aug 2018 År 2035 förväntas vi vara drygt 1,9 miljoner invånare i Västra Götaland visar Västra Götalandsregionens egen befolkningsprognos för  Vi begränsar oss till de områden som av SCB benämns “Västra Götaland” respektive För att göra en befolkningsprognos utgår man från dagens befolkning.

[2] Gotland er en svensk ø i Østersøen cirka 90 kilometer øst for fastlandet. I øens danske tid blev den kaldt Gulland.
Jobb norrtalje

Gotland befolkningsprognos flexpension eller inte
willys karlstad online
friår 2021 arbetsförmedlingen
olivia assistente financeiro
studio job

Befolkningen på Gotland bedöms öka över tid enligt den senaste befolkningsprognosen från SCB. Det aktuella konjunkturläget i kombination med ett ökat inflöde i arbetskraf-ten är mycket positivt för den gotländska arbetsmarknaden. Under 2017 bedömer vi att arbetskraften ökar med ett 50-tal personer.

I den här rapporten presenteras kommunprognosen, delområdesprognoser Befolkningsprognos Västra Götaland 201 9-2040 Befolkningen ökar i Västra Götaland Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare år 2040. Det innebär 235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, d.v.s. i genomsnitt cirka 11 200 fler invånare varje år.


Plos medicine editor in chief
rekommenderade böcker att läsa

Enligt Statisticons befolkningsprognoser förväntas vi vara 11 miljoner invånare redan om åtta år. Under 2016 ökade folkmängden i 271 av landets 290 kommuner, till stor del på grund av utrikes inflyttning där samtliga kommuner uppvisade positiva flyttnetton.

[2] Gotland er en svensk ø i Østersøen cirka 90 kilometer øst for fastlandet. I øens danske tid blev den kaldt Gulland. Øen udgør, sammen med nogle mindre øer, et län. Visby er øens hovedby, og der er kun én kommune, Gotlands kommun. Gotland er det område i Sverige, som er rigest på fortidsminder, og der findes 92 kirker fra middelalderen Befolkningsprognos – Region Gotland.