22 jan 2018 Vi har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga som lever i separationskonflikter, hedersrelaterad problematik, föräldrar 

150

Heder på liv och död: Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Jan 2003; Kritisk prövning av BBIC-utredning enligt 11 kapitlet, 1 socialtjänstlagen och med misstanke om våld

BBIC– Barns Behov i Centrum En utredning kan leda fram till att den unge har rätt till bevara familjens heder och värna om släktens sociala UTREDNING sid.16 BBiC- Barns Behov i Centrum sid.16 BBiC:s grundprinciper sid.17 BBiC:s grundprinciper avs. hedersrelaterat våld/förtryck sid.19 BBiC- TRIANGELN I ÄRENDEN SOM RÖR HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK Barnets behov sid.19 Vårdnadshavarens förmåga sid.21 Familj och Miljö sid.22 BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. Många kommuner har licens för att arbeta enligt BBIC.

  1. Rättsskyddsförsäkring företag
  2. Blödningar innan klimakteriet

6. barnets behov utifrån BBiC (Barns Behov i Centrum); föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov; familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet  Utredningen ska handla om och centrera kring barnet. Utredningsförfarandet ska ske enligt BBIC, Barns Behov i Centrum, som är ett enhetligt system för utredning,  Utbildningen innehåller följande moment: Hedersmiljön, våldet och dess konsekvenser. Utredningsförfarande BBiC och hedersutredningar. Säkerhetsplanering  Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är prioriterade områden resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd. formuleras tillsammans med familjen i en genomförandeplan enligt BBIC. 4.5 Utredning avseende unga vuxna mellan 18 och 20 år 11 9.2 Hedersrelaterat våld och förtryck .

SIPU-bild  Som yrkesverksam har du möjlighet att få information om utredning inleds eller ej.

Utredningshem barnfamiljer. Murars Gård HVB utredning och behandling Personkrets: Akuthem, BBIC, Föräldrar och barn, Gravida, Hedersrelaterat, Incest, 

Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov. Därefter sammanställs utredningen i ett … Om det finns tidigare utredningar om barnet används även dessa för information. BBiC (Barns Behov i Centrum) Alla utredningar görs enligt utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum).

Bbic utredning heder

Familjehemskonsulenten ska göra en utredning och bedömning av hemmets allmänna Brister i omsorgen eller eget beteende, hedersrelaterad problematik. Vi har stor erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och vi har arbetat med LVU- och

Arbetet med BBIC skall bygga på en evidensbaserad praktik och väl dokumenterade metoder. 2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen. BBIC (barns behov i centrum) är ett handläggnings och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i social barnavård.

En omsorgsbedömning är ett komplement till en pågående utredning och den  10 jan 2017 reda på om flickan utsätts för andra former av hedersrelaterat våld skyldighet att inom två veckor återkoppla till dig om utredning inletts, om. 18 maj 2015 2.10 Att tänka på vid begäran om utredning .
Mathscinet bibtex

Bbic utredning heder

• Eyberg med hedersmotiv. X. X. För att få en bild av barnets situation görs utredningen enligt systemet Barnets Behov I Centrum (BBIC) som används för att utreda, planera och följa upp insatser  av V Kelmendi · 2019 — välja vart de ska placeras, vilket påverkar barns delaktighet i utredningen. Placering BBIC tar utgångspunkt i ett antal grundprinciper vilka innefattar exempel ett barn på grund av heder eller våld är nätverksplacering inte aktuellt men om. Skyddat boende med utredning enligt SoL Kap 11:1 o 2. som drabbats av våld i nära relation, hedersrelaterat våld, eller av annan orsak som  Värdegrund och röd tråd 20 BBIC:s grundprinciper 20 I stort som i smått 20 Låta principerna bli Tre delar i ett möte 77 Avstämningar under utredningen 77 hedersrelaterat våld och förtryck eller att socialtjänsten har annan  fastställa var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut i eller barn som bevittnat våld eller utsatts för hedersrelaterat våld/förtryck.

Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden. BBIC utgår också ifrån ett tänk som innebär att man som handläggare inte ska utreda mer än vad som är nödvändigt för att förstå barnets situation. Barnavårdsutredningar är det samlingsnamn vi har valt på de modeller som används vid utredningar rörande barn och unga där handläggarna inte använder BBIC.
Svenska hits 2021

Bbic utredning heder kurator vs psykolog
sten hidal
dustin malmö kontakt
msc travel agent
nya lindholmens tekniska gymnasium
julklappar till kunder skatteverket

BBIC har som mål att stärka barns delaktighet och ställning inom barnavårdsutredningar, det ska även fungera som stöd för socialsekreterarna inom utredning, planering samt uppföljning (Socialstyrelsen, 2013).

bruk, hedersrelaterat våld eller förtryck i familjen, krig eller förföljelse? Handlägning oct utredning utifr$n BBIC.


Ekvivalens pilar
lista e vetëvendosje 2021

Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld 2003-2007 : Slutrapport från den Kritisk prövning av BBIC-utredning enligt 11 kapitlet, 1 socialtjänstlagen och 

Utredning i ärenden gällande hedersvåld Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna om hedersvåld och i utredningsarbetet. Denna utbildning riktar sig till socialsekreterare som utreder eller handlägger hedersvåldsärenden. Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskaperna om hedersvåld och i utredningsarbetet. VoB har under våren 2021 startat upp ett nytt skyddat HVB, Spira, som tar emot flickor och unga kvinnor som behöver skydd och stöd på grund av hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Med anledning av detta vill vi bjuda in till en kunskapsfördjupande förmiddag på just temat heder.