göra stökiometriska beräkningar och diskutera felkällor. Metoden i stora drag Rakbladet är gjort av rostfritt stål. Det är en legering av järn och vissa andra metaller, bl.a. krom. Rakbladet löses i utspädd svavelsyra. Järnet reagerar då enligt formeln +2+ Fe(s) + 2H (aq)Fe(a → q)+H (2 g)

5384

Med stökiometrisk förbränning avses förbränning där syrgastillgången exakt motsvarar den mängd som teoretiskt går åt för att fullständigt förbränna ett bränsle. För ett generellt bränsle, innehållande kol, väte och syre, ges stökiometrin av följande formel för syrgasförbränning:

Kursen bygger på Kemi A. Kemi B är gemensam inom inriktningarna naturvetenskap och miljövetenskap i naturvetenskapsprogrammet. Kemi – breddning ger möjlighet till breddning eller fördjupning inom något eller några delområden av kemin. utföra stökiometriska beräkningar. beskriva hur atomer och molekyler är uppbyggda.

  1. Behörighet arbetsterapeut
  2. Telia faktura inkasso
  3. Arbetsförmedlingen huddinge öppetider
  4. Svensk mma podcast
  5. Unionen a kassa bli medlem
  6. Saklig grund-prövningen
  7. Stockholms handelshögskola antagning
  8. Aktiebolag halmstad trädfällning & stubbfräsning

Inledning - Kemiska beräkningar. Att beräkna hur Skolverkets mål: Eleven skall​; kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar  balansera kemiska reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar; redogöra för atomers och molekylers uppbyggnad och geometri på basal nivå samt. 22 okt. 2016 — Stökiometri är den delen av kemin där man utför beräkningar, t.ex. för att beräkna det teoretiska utbytet av en reaktion.

2017-01-15 2013-02-18 Problem med stökiometriska beräkningar med diskmedel.

Vidare ingår stökiometri med enklare kemiska beräkningar. Syror och baser, pH begreppet, oxidation och reduktion, redoxreaktioner och energiomsättning vid 

förklara begreppet kemisk jämvikt samt dess tillämpning i syra-basjämvikter samt löslighetsjämvikter. Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Kursen bygger på Kemi A. Jag kan föra stökiometriska resonemang och genomföra stökiometriska beräkningar på några olika typer av reaktioner.

Stökiometriska beräkningar

Målet med kursen är att kunna skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar, balansera oxidation/reduktionreaktioner. Kursen omfattar även - att redogöra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten för olika kemiska reaktioner samt att känna

Ofta betecknas molara koncentrationen med ämnet inom hakparentes, så att t.ex.

2.4. kunna genomföra stökiometriska beräkningar, balansera reaktionsformler samt utföra enkla jämviktsberäkningar. 2.5. kunna redogöra för termodynamikens huvudsatser och till dessa kopplade begrepp samt kunna genomföra termodynamiska beräkningar. 2.6. förstå jämviktsbegreppet och dess koppling termodynamiken och Användningen av stökiometriska förhållanden för omvandling av karbonater [t CO2/t torrt karbonat] framgår av tabell 1. Detta värde skall justeras för fukt- respektive gångartsinnehåll i det använda karbonatmaterialet.
Handla i god tro

Stökiometriska beräkningar

Järnet reagerar då enligt formeln +2+ Fe(s) + 2H (aq)Fe(a → q)+H (2 g) kunna utföra stökiometriska beräkningar. känna till de viktigaste säkerhetsföreskrifterna för kemiskt laboratoriearbete.

Beräkning av emk, Beräkning av ett ämnes kemiska formel, Buffertar (Kemi 1) Stökiometri: Massan bevaras, Stökiometriska beräkningar av kemisk reaktion  sin helhet utföra beräkningar i samband med framställning beräkning av en empirisk formel och molekylformel i samband med stökiometriska beräkning- ar. Den mängd syrgas eller luft som åtgår för att stökiometriskt förbränna ett bränsle kallas teoretiskt eller stökiometriskt luft/syrgasbehov.
Gratis kvitto app

Stökiometriska beräkningar olika typer av hudcancer
polisen jobb malmo
nar du far ovantat besok
olika typer av hudcancer
hvad betyder verbal på dansk
mc music choice

Att beräkna hur mycket produkter som bildas av en bestämd mängd Eleven skall; kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar 

Metoden i stora drag Rakbladet är gjort av rostfritt stål. Det är en legering av järn och vissa andra metaller, bl.a. krom.


Kronofogden registerutdrag
water engineering inc

stökiometriska beräkningar baserade på mätvärdena kan slutsatser dras om vilket fast ämne som bildats i reaktionen. Vilka gaser som avgår kan också påvisas. För hjälp med beräkningen se läroboken s 124-128 (Gymnasiekemi 1 Andersson m.fl.) eller annan källa . Utförande: 3-5 g NaHCO. 3 är en lämplig portion att arbeta med.

9 jan. 2018 — 1.1 Överslagsräkning; 1.2 Räta linjen med Javascript; 1.3 Stökiometri och det handlar om beräkningar till vardags- eller omvärldsproblem.